Як зароджувався кооперативний рух у Мерефі

Дар´я Левченко, Владислав Слобожанський 08.02.2021 у 18:47 542

Після скасування кріпосного права в Україні виникають різні форми економічної самооборони громадянства, які ґрунтувалися на багатовікових народних традиціях. Найважливішою з них стає кооперація, як рух самооборони економічно слабких і соціально принижених верств населення. Про розвиток коопераційного руху та створення споживацького товариства у Мерефі - читайте в матеріалі. 

Як зароджувався кооперативний рух у Мерефі

Збір членів Сільськогосподарського товариства слободи Мерефи, 1913 рік. Нині будівля загальноосвітньої школи № 1

Після скасування кріпосного права в Україні виникають різні форми економічної самооборони громадянства, які ґрунтувалися на багатовікових народних традиціях. Найважливішою з них стає кооперація, як рух самооборони економічно слабких і соціально принижених верств населення.У Мерефі зародження кооперативного руху, згідно зі спогадами Закривидороги та Моісеєнка, припало на літо 1910 року, й впродовж двох років стало багатофункціональним: займалося кредитуванням та кооперативною  торгівлею.

Основним завданням кооперації була підтримка селянства в модернізації їх загального архаїчного господарства. Крім того, воно мало посприяти перетворенню його в сучасне, на ті часи, сільгосппідприємство.

Ініціатором організації споживацького товариства в Мерефі був службовець управління залізної дороги - Гаврило Міхеєвич Новіков. Після Новікова товариство очолив повітовий ветеринарний лікар Іван Степанович Вичежанін.

Сидоренко Георгій Кирилович. Один з співфундаторів товариства.

Прохання про створення Мереф'янського сільськогосподарського товариства було написане Харківському губернатору засновниками 27 лютого 1912 року:

«Мы, нижеподписавшиеся, имеем честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить нам в с. Мерефа Харьковского уезда Общество сельского хозяйства малого района по прилагаемому при сем уставу.

О последующем имеем честь покорнейше просить уведомить через уполномоченного нашего Ивана Степановича Вычежанина. Члены учредители: земский ветеринарный врач Иван Степанович Вычежанин, Гавриил Михеевич Новиков, Георгий Кириллович Сидоренко, Игнат Иванович Солдатенко, Стефан Козьмич Седак, Надежда Ивановна Иноземцева, Владимир Иванович Воронько, Павел Евсеевич Сухоруков, Василий Петрович Гутник, Александр Аврамович Заика, Семен Ефимович Дядченко, Кирилл Антонович Сергиенко.

Действительность собственноручных подписей учредителей Мерефянского общества сельского хозяйства Мерефянское волостное правление подписью с приложением печати свидетельствуют»

Джерело: ДАХО ф. 29, оп. 1 спр 228, арк. 17.

А вже 18 березня 1912 року з’явився перший протокол про установчі збори товариства, яке розташовувалося на території сучасної школи №1 в Мерефі:

«В заседание прибыли члены-учредители: Иван Степанович Вычежанин, Гавриил Михеевич Новиков, Георгий Кириллович Сидоренко, Игнат Иванович Солдатенко, Стефан Козьмич Седак, Надежда Ивановна Иноземцева, Владимир Иванович Воронько, Павел Евсеевич Сухоруков, Василий Петрович Гутник, Александр Аврамович Заика, Семен Ефимович Дядченко, Кирилл Антонович Сергиенко. По предложению председателя собрания члены-учредители приступили к выбору лиц, желающих записываться в лены общества. Лица эти ниже перечислены. Все вышепоименованные лица приняты единогласно»

Джерело: ДАХО ф. 29, оп. 1 спр 228, арк. 32-34.

Складовою частиною товариства споживачів було кредитне товариство Мерефи, яке надавало  населенню, а особливо селянам, слободи та волості, дешеві та зручні кредити та позики, приймало від населення внески. Товариство допомагало в будівництві,  придбанні інвентарю та худоби. Зрозуміло, що послугами товариства могли користуватись лише ті, хто міг би внести певну заставу, якою частіше за все була земля. Найбідніше населення Мерефи скористатися послугами товариства не могло.

Будівля споживацького товариства до прибудови та вже в ролі школи. Світлина 50-х років.

Також кооператив займався налаштуванням прокатних пунктів землеробних машин та обладнання. Їх заздалегідь закупляли у виробника, без посередників. Розповсюджували спеціальну сільськогосподарську літературу, обладнували показові ділянки, поля та зерноочищувальні пункти. Також сільськогосподарське товариство забезпечувало поширення культури  травосіяння  та кормових рослин, культивувало використання тукових добрив, займалось обладнанням прокатних пунктів у волості та за її межами, а головне – організацією та наданням кредитів сільгоспвиробникам і землеробам за ставками нижче 9%.

Скарбник товариства Іван Якович Перемот. Майбутній Праведник Народів Світу. Директор та вчитель школи, яка буде створена в цій будівлі у майбутньому.

В 1913 році Мереф'янське товариство споживачів збудувало двоповерхову будівлю на базарному майдані. В будівлі знаходилось кредитне товариство (банк), торгові майданчики, контора товариства та лавка. У 1914 році торговий оберт лавки значно збільшився, покупців обслуговувало 10 осіб, а на вихідні запрошували ще трьох. В подібні дні прибуток складав до 1000 рублів на день. Грошовий оберт з продаж збільшився з 9500 руб. у 1910 р. до 128.000 р. у 1914. При розподілі прибутку в кінці фінансового року, члени товариства приділяли увагу полегшенню матеріального стану деяких його учасників, для чого й було створено спеціальний фонд. З цього фонду виділялась матеріальна допомога окремим його членам. Коли почалася Перша світова війна (1914 - 1918 рр.), сім'ям членів товариства, мобілізованих на війну, виділялись безвідсоткові позики на придбання посівного матеріалу, худоби та на інші потреби.

Сучасний вигляд будівлі з прибудовою. У 1961 році добудовано елемент(вертикальна межа лівіше від дверей розділяє стару та нову забудови)

Кількість членів товариства збільшилась з 67 до 380 осіб. У 1914 році товариством була збудована хлібопекарня, а в 1915 - млин простого помелу та маслярня (нині територія колишнього хлібокомбінату). Напередодні 1917 року кооперація в Мерефі займала провідну роль у сільському господарстві та  торгівлі. Вона затвердила позиції селянина власника середнього класу, забезпечила йому доступ до оренди та придбання складної сільгосптехніки та надала можливість конкурувати з великими землевласниками.

Кооперація Мерефи розвивала свою торгівлю, мала вплив на формування цін в слободі та околицях. Завдяки наявності кооперативних торгівельних майданчиків приватний власник змушений був знижувати ціни. Крім того, її «авторитет» розповсюджувався не тільки по волості, але й у південній частині Харківського повіту, у Новій Водолазі, Валках та Змієві. Після Російської революції у 1917 році та остаточного затвердження радянської влади в Україні в 1919 році, кооперація в Мерефі по інерції ще існувала. Пізніше, основну ідею кооперації перекрутили та впровадили колгоспи, як найвищу її форму. Нав'язуючи селянам насильницьку колективізацію, більшовики остаточно зруйнували кооперацію в Мерефі у 1938 році.

За матеріалами з книг Володимира Воронова та Олександра Підкопая.

Читайте також: Мереф'янам не подобається радянський стінопис у центрі міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Останні новини

Vindict - Завантаження...

Завантаження...

Ще новини